Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Echipa

Manager proiect:conf.univ.dr. Liviu-George MAHA

Responsabilități:răspunde de coordonarea strategică a proiectului și utilizarea optimă a resurselor umane, materiale și financiare ale proiectului, de intermedierea relațiilor dintre solicitant, beneficiari, partener și autoritatea contractantă, de realizarea raportărilor, decide împreună cu responsabilul financiar cu privire la alocarea resurselor; elaborează bugetele și planurile pentru desfășurarea activităților; urmăreste graficul de implementare a proiectului și inițiaza acțiuni corective pentru încadrarea activităților în termenele și valorile de buget programate, supervizează activitățile experților din proiect.

Coordonator partener: Aurora BENCIC

Responsabilități: răspunde de coordonarea strategică a proiectului și utilizarea optimă a resurselor umane, materiale și financiare ale proiectului la nivel de partener, de comunicarea permanentă cu solicitantul, urmărește graficul de implementare a proiectului și inițiaza acțiuni corective pentru încadrarea activităților în termenele și valorile de buget programate, participă la evenimentele organizate în cadrul proiectului.

Responsabil financiar: Roxana Elena POPOVICI
Responsabilități: asigură managementul financiar respectând prevederile contractului de finanțare, asigură înregistrarea contabilă a tuturor operațiunilor desfășurate în cadrul proiectului și efectuarea plăților aferente cheltuielilor realizate; participă la elaborarea cererilor de prefinanțare, a celor de rambursare, la raportările financiare periodice și finale, arhivează corespunzător documentele financiare.

Expert contabil: Ec. Liliana IFTIMIA
Responsabilități: realizează activități de promovare, participă la planificarea, derularea în condiții optime a conferințelor și a evenimentelor organizate în cadrul proiectului, a modulelor/sesiunilor și atelierelor de formare, asigură vizibilitatea proiectului respectând prevederile Manualului de Identitate Vizuala POSDRU.

Consilier juridic: Diana Cristina GRUMĂZESCU
Responsabilități: asigură asistența juridică, răspunde de respectarea normelor specifice POSDRU și a legislației românești în domeniul achizițiilor, angajării și remunerării personalului, conflictelor de muncă, relațiilor interne și internaționale.

Asistent manager (Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași): Adina APOSTU
Responsabilități: se ocupă de planificarea operațională a activităților; implementarea și monitorizarea activităților proiectului; menține legătura cu partenerul/solicitantul; supervizează elaborarea de acte adiționale la contractul de finanțare, notificări, raportări tehnice, va sprijini managerul de proiect/coordonatorul partenerului în implementarea efectivă a proiectului și în rezolvarea aspectelor tehnice și administrative ale acestuia.

Asistent manager (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca): Cătălin Dumitru PETCU
Responsabilități: se ocupă de planificarea operațională a activităților; implementarea și monitorizarea activităților proiectului; menține legătura cu partenerul/solicitantul; supervizează elaborarea de acte adiționale la contractul de finanțare, notificări, raportări tehnice, va sprijini managerul de proiect/coordonatorul partenerului în implementarea efectivă a proiectului și în rezolvarea aspectelor tehnice și administrative ale acestuia.

Responsabil monitorizare grup țintă: Alina BOBU
Responsabilități: participă la elaborarea metodologiei de selecție a grupului țintă, la organizarea activităților de selecție, monitorizează și raportează activitățile doctoranzilor, gestionează documentele aferente grupului țintă și activităților la care acesta este implicat, participă la realizarea raportărilor tehnice de implementare.

Responsabil monitorizare grup țintă: Luminița PHILIPE
Responsabilități: participă la elaborarea metodologiei de selecție a grupului țintă, la organizarea activităților de selecție, monitorizează și raportează activitățile doctoranzilor, gestionează documentele aferente grupului țintă și activităților la care acesta este implicat, participă la realizarea raportărilor tehnice de implementare.

Responsabil implementare-raportare: Ing. Maria SAVA
Responsabilități: monitorizează și raportează progresul în implementarea proiectului, întocmește rapoartele tehnice inițiale, intermediare și finale, participă la realizarea cadrului metodologic de implementare a proiectului.

Responsabil informare și publicitate: lect.univ.dr. Sînziana BĂLȚĂTESCU
Responsabilități: realizează activități de promovare, participă la planificarea, derularea în condiții optime a conferințelor și a evenimentelor organizate în cadrul proiectului, a modulelor/sesiunilor și atelierelor de formare, asigură vizibilitatea proiectului respectând prevederile Manualului de Identitate Vizuala POSDRU.

Copyright © 2010 - 2011 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi