Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"

COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, anunţă lansarea proiectului "Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită", contract POSDRU/187/1.5/S/155397.

Proiectul a fost selectat la finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni!" cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării", în cadrul cererii de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 187 "Sprijin pentru doctoranzi".

Proiectul este în concordanţă deplină cu obiectivul general al POSDRU 2007-2013 şi va contribui la creşterea calităţii, atractivităţii, motivaţiei şi relevanţei cercetării doctorale în raport cu domeniile de specializare inteligentă definite în cadrul Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, cu provocările noii societăţi a cunoaşterii şi ale globalizării. în vederea atingerii acestor obiective, precum şi a indicatorilor asumaţi prin proiect, se va urmări furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi: burse, mobilităţi naționale şi transnaţionale, participarea la conferinţe ştiinţifice organizate în România şi în alte ţări ale Uniunii Europene, organizarea de conferinţe ale şcolilor doctorale, a sesiunilor de formare a competenţelor transversale: egalitate, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, a modulelor vizând managementul cercetării şi comunicarea ştiinţei, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor etc.

Grupul ţintă este format din 125 doctoranzi înmatriculaţi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi în anul universitar 2014/2015.

Perioada de desfăşurare a proiectului este de 6 luni, respectiv 01.07.2015-31.12.2015.

Detalii suplimentare:

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Bd. Carol I, Nr. 22, Corp B, parter, B334

Manager proiect: conf.univ.dr. Liviu-George MAHA
Tel.: 0232/201412, e-mail: mlg@uaic.ro

Responsabil informare și publicitate: lect.univ.dr. Sînziana BĂLȚĂTESCU
Tel.: 0232/201412, e-mail: sinziana.baltatescu@gmail.com

Copyright © 2010 - 2011 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi